Integritetspolicy för Stockholms Stadshus AB

Integritetspolicyn riktar sig i första hand till allmänheten för att förklara den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Stockholms Stadshus ABs personuppgiftsansvar.

Den här integritetspolicyn har främst två syften. Dessa är att:

1. Förklara hur vi samlar in och använder personuppgifter.
2. Beskriva vilka rättigheter som finns för den vars personuppgifter behandlas.

Via länken kan du ta del av vår Integritetspolicy_v.1.1 (pdf, 250 kb, nytt fönster)

Kontakt

Stockholms Stadshus AB, Org. Nr 556415-1727, med adress Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Simon Jernelöv via epost:

dso.stadshusetsthlm@jpinfonet.se

Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är en tillsynsmyndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av integritetslagstiftning. Om du anser att en organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till dem.

Klagomål och tips, integritetsskyddsmyndighetens webbsida.